Norsk Bergsikring AS tar på seg alt innan fjellsikring. Vi har sertifisert personell for tilkomstteknikk. Alle vestlandsfylkene er vårt arbeidsområde.

 

Vi leverer:

  • Steinsprangnett
  • Is-nett
  • Bolting
  • Rasgjerder
  • Erosjonssikring
  • Reinsking ved hjelp av tilkomstteknikk