Velkommen til Norsk Bergsikring!

Norsk Bergsikring AS med base i Stongfjorden tar på seg alt innen fjellsikring, rassikring og betongarbeid. Vi jobbar med å hindre og sikre fjell i å rase ut frå ein fjellside. Fokus på fjell- og rassikring auka kraftig, veier, tunneler, boligområder, og lignende kan vere utsatt for ras. Vi har sertifisert personell for tilkomstteknikk. Alle vestlandsfylkene er vårt arbeidsområde.

Vi leverer:

  • Steinsprangnett
  • Is-nett
  • Bolting
  • Rasgjerder
  • Erosjonssikring
  • Reinsking ved hjelp av tilkomstteknikk