Velkommen til Norsk Bergsikring!

Norsk Bergsikring AS med base i Stongfjorden tar på seg alt innen fjellsikring, rassikring og betongarbeid. Vi jobbar med å hindre og sikre fjell i å rase ut frå ein fjellside. Fokus på fjell- og rassikring auka kraftig, veier, tunneler, boligområder, og lignende kan vere utsatt for ras.

Vi med fjellrensking, setter opp rasgjerde, steinsprang og isnett i tillegg til bolting, erosjonssikring, injeksjon, skredesikring og trafikkdirigering. Vi ufører rassikrings-arbeid langs vei, bane og eiendom i heile landet.

I 2017 og 2018 har vi bygget opp en tunnelavdeling som har hovedfokus på vann og frostsikring i tunnel. Vi driver både med innredning i nye tunneler og rehabilitering av eksisterende tunneler.