Velkommen til Norsk Bergsikring!

Norsk Bergsikring AS med base i Stongfjorden tar på seg alt innen fjellsikring, rassikring og betongarbeid. Vi jobbar med å hindre og sikre fjell i å rase ut frå ein fjellside. Fokus på fjell- og rassikring auka kraftig, veier, tunneler, boligområder, og lignende kan vere utsatt for ras.

Ellers driv vi med fjellrensking, setter opp rasgjerde, steinsprang og isnett i tillegg til bolting, erosjonssikring, injeksjon, skredesikring og trafikkdirigering. Vi ufører rassikrings-arbeid langs vei, bane og eiendom i heile landet.

Selskapet har investert i klatremaskin type Menzi Muck og teleskoptruck Magni som gjer det mogleg for oss å borre og grave i svært vanskelig terreng, plassar der maskinen ikkje kjem til, brukar vi vår sertifisert personell for tilkomstteknikk. Alle vestlandsfylkene er vårt arbeidsområde.

Vi står nå foran en stor satsing på sikringsarbeid i tunnel og har flere store prosjekter foran oss i 2017 som både omfatter sikring ute og i tunnel.