Velkommen til Norsk Bergsikring!

Norsk Bergsikring AS med base i Stongfjorden tar på seg alt innen fjellsikring, rassikring og betongarbeid. Vi jobbar med å hindre og sikre fjell i å rase ut frå ein fjellside. Fokus på fjell- og rassikring auka kraftig, veier, tunneler, boligområder, og lignende kan vere utsatt for ras.

Ellers driv vi med fjellrensking, setter opp rasgjerde, steinsprang og isnett i tillegg til bolting, erosjonssikring, injeksjon, skredesikring og trafikkdirigering.

Gjennom samarbeid med ingeniør-geolog kan vi no tilby fylkets kommuner prosjektering og utføring av rassikrings prosjekter, vi har også begynt arbeid med å bygge opp eigen betongavdeling. Selskapet har investert i ein klatremaskin type Menzi Muck som gjer det mogleg for oss å borre og grave i svært vanskelig terreng, plassar der maskinen ikkje kjem til, brukar vi vår sertifisert personell for tilkomstteknikk. Alle vestlandsfylkene er vårt arbeidsområde.