E39 Gaular

E39 mellom Sande og Vadheim er eit av dei store og langsiktige prosjekter som Norsk Bergsikring driv med. Den har toårig kontrakt og no driver vi aktivt med sikring av den nye E39.