HMS/Internsikring

Vi har utarbeidet vårt eget hms/ks og miljøstyringssystem. HMS og KS sysemter er bygget opp, og sertifisert etter ISO 9001 standarden. Mijøstyringssystemet er bygget opp og sertifisert etter ISO 14001 Standarde.

Den ansattes helse og sikkerhet står alltid i første rekke. Alle våre ansatte er tilknyttet en bedriftshelsetjeneste.