HMS/Internsikring

Vi benytter HMS/internsikringssystem levert av Internsikring AS. Vi utarbeider egne HMS-planer tilpasset hvert enkelt oppdrag. Den ansattes helse og sikkerhet står alltid i første rekke. Alle våre ansatte er tilknyttet en bedriftshelsetjeneste.

Vi har personer som er sertifiserte innen Tilkomstteknikk (TT). På TT-kurset har de blant annet fått opplæring innen ulike metoder for redning av personer fra skadested/fjellvegg.