Om oss

Norsk Bergsikring AS, vert etablert i februar 2013 etter arbeid med rassikring på Dalsfjordsambandet og er i stadig vekst. Hovedkontoret ligg i Stongfjorden, men det er ikkje berre i Sogn og Fjordane vi får oppdrag. Vi har rundt 70 ansatte i firma fra både heile landet og utlandet. Arbeidet med ulike prosjekter skjer ulike plasser i Norge.

Vi har både store og små jobbar, men det er dei langsiktige kontraktar som gir tryggleik for selskapet. Vi har fått ein god del nye oppdrag, men vi forventar at det kjem endå fleire spennade kontraktar etter kvart.

Vi utfører rassikrings-arbeid langs vei, jernbane og eiendom og har både Statens Vegvesen, Jernbaneverket og de fleste av de store riksentreprenørene (som for eksempel Skanska, AF-Gruppen, Veidekke, Strabag, Contexo, etc.) på kundelisten.

Selskapet har sentralgodkjenning, våre medarbeidere er dyktig og strukturert med kompetanse til å utføre:

  • Rensk
  • Bolting
  • Fjell/isnett
  • Rasgjerder.

Vi har sertifisert personell for tilkomstteknikk og ser på alle vestlandsfylkene som potensielle arbeidsområder.

Vi statser på sikringsarbeid i tunnel i 2017 noe som blir en ny og spennende kapitel for alle oss i NBS.

Du kan her laste ned ein presentasjon av selskapet, med bilete og nyttig informasjon.